Diabetesmottagning

Boka tid:

Telefon: 0221-44 240

 

Här jobbar:

Sabina Edlund
Leg. sjuksköterska 

 

Diabetesmottagning

Denna mottagning är till för dig som har diabetes eller prediabetes. Diabetesmottagningen erbjuder en modern diabetesbehandling. Målsättningen är att behandla och utbilda diabetiker till ett självständigt liv med bibehållen livskvalitet.

Vi följer Nationella och lokala riktlinjer för medicinsk vård för patienterna och är med i Nationella diabetesregistret (NDR).

 

Diabetessköterskan har återkommande kontroller under året efter behov och hjälper dig med;

  • Förskrivning av hjälpmedel för egenkontroller

  • Ger hälsosamtal och egenvårdsråd

  • Undervisar i injektionsteknik

  • Provtagning m.m.

Besök till läkare anpassas efter patientens behov. Vi samarbetar i team mellan läkare och distriktssköterska samt övrig personal. 


Uteblivet besök

Besöket kan avbokas fram till besökstiden. Vid uteblivet besök debiteras aktuell patientavgift. Gäller även barn och avgiftsfria besök.

Köpings vårdcentral drivs av: