Astma/KOL

Astma/KOL

På Astma/KOL mottagning på Köpings vårdcentral träffar du ett team med andra professioner hjälper vi dig som misstänks ha Astma/KOL eller dig som redan har diagnos Astma/KOL.

Verksamheten omfattar till att börja med:

1. Individuella samtal
2. Genomgång av inhalationsteknik
3. Genomgång av mediciner
4. Spirometriundersökning
5. Stöd vid rökstopp
6. Vaccination mot influensa och lunginflammation
7. Uppföljningar

 


Kroniskt obstruktiv lungsjukdom

-är en vanlig, i många fall underdiagnostiserad och underbehandlad sjukdom med ökande förekomst och dödlighet. Primärvården har fått en allt viktigare roll för upptäckt, diagnostik och omhändertagande av patienter med KOL. Med ökande svårighetsgrad och successiv försämring av sjukdomen påverkas patientens livskvalitet allt mer.

Rökning är den helt dominerande orsaken till KOL, och den ökade KOL-förekomsten återspeglar den kraftigt ökade rökningen i Sverige efter andra världskriget. Astma/Kol mottagning är i full gång på Köpings vårdcentralen. Här kan du som patient få information och utbildning om astma och KOL och om vad du kan göra för att förbättra din hälsa och framtid.

På mottagningen finns sköterska som kan vägleda, se över dina mediciner och hon kan göra olika undersökningar bl a Spirometri som mäter din lungfunktion. Med Spirometri kan man t o m ställa diagnos, tex KOL som står för Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom. De flesta av KOL-patienterna är eller har varit rökare vilket innebär att KOL-mottagningen kommer att arbeta systematiskt med att få patienter att sluta röka

 

Välkommen!


Uteblivet besök

Besöket kan avbokas fram till besökstiden. Vid uteblivet besök debiteras aktuell patientavgift. Gäller även barn och avgiftsfria besök

 
Köpings vårdcentral drivs av: