Avgifter

Avboka tid

Tänk på att du måste avboka 24 timmar innan ditt besök för att undvika avgifter. Om du ska avboka din tid ring 0221-44 24 00. Efter stängningstid och helg kontakta oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster (Mina vårdkontakter).

Tack för din hjälp!

Patientavgifter 2017

 

 Läs mer på 1177

 

Vård för barn och unga till och med 19 år

All hälso- och sjukvård är avgiftsfri för barn och ungdomar som är under 20 år. Det innefattar besök vid barnakut, akutmottagning eller jourmottagning.

Vård för vuxna över 20 år

 

 

 Besök på vårdcentral

Besök hos familjeläkare 

150 kr       

Hembesök av familjeläkare 

250 kr

Besök hos eller hembesök från distriktssjuksköterska

Max en avgift per dag

100 kr

Sjukvårdande behandling som utförs av annan än läkare 

100 kr

Avgift under jourtid

gäller vardagar klockan 17-8 samt lördag, söndag och helgdag. Du behöver bara betala en avgift per åkomma eller tillfälle om du remitteras mellan olika vårdgivare.

100 kr  

 

 Specialistvård

 


Besök hos läkare

om du kommer till akutmottagningen efter remiss från din familjeläkare betalar du 150 kr på vårdcentralen och 170 kr på akutmottagningen.

320 kr      

Besök hos sjuksköterska

150 kr

Besök hos läkare på specialistmottagning

320 kr

Hembesök av läkare på specialistmottagning 

420 kr

Sjukvårdande behandling på sjukhus som utförs av annan än läkare 

150 kr

 

 

 Övrigt 

 

Besök på röntgen eller fysiologklinik                                   
Ingen avgift vid akuta läkarbesök eller sjukhusvård.                                                            

150 kr

Laboratorieprov mellan läkarbesök                                                                           

Ingen avgift vid provtagning av Waran.

100 kr

 

Kontakt via telefon, e-post eller e-tjänsterna

 

Förlängning av sjukintyg                                                                                 

50 kr

 

 

Väntetid

Om du får vänta i mer än 30 minuter efter avtalad besökstid så får du tillbaka patientavgiften direkt vid besöket. Det gäller inte för hälsokontroller, intyg med mera.

Vård för dig som är över 85 år

Du som är 85 år eller äldre betalar ingen patientavgift vid besök på din vårdcentral eller en vårdmottagning på sjukhus. Det gäller också för vård enligt Smittskyddslagen. Du behöver däremot betala för intyg, hälsokontroller och vaccinationer (förutom vaccinationer mot influensa och lunginflammation). 

Avgifter som inte ingår i högkostnadsskyddet

 

Gynekologisk cellprovtagning 

Ingen avgift för dig som är under 25 år.

200 kr   

Aortascreening, hälsokontroll

300 kr

Medicinsk fotvård med remiss 

150 kr

Sjukhusbesök, per dygn

100 kr

Egenavgift för medföljare på BB, per dygn

300 kr

Vaccination, injektionsavgift per vaccin (exklusive vaccin)

Du som har fyllt 65 år eller tillhör en riskgrupp, får kostnadsfri vaccination mot influensa och luginflammation.

200 kr

 

 

Klicka här för att läsa mer på 1177.

Köpings vårdcentral drivs av: